เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบสำนักงาน ก.พ. ว่าด้วยการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2544 โดยจัดให้มีสถานที่ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

  • ที่ตั้ง : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ  ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 4
    ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
  • E-mail: cddchaiyaphum@gmail.com
  • โทร.โทรสาร 044811272 , 044811578
  • เปิดให้บริการตามวัน เวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.
(Visited 1 times, 1 visits today)