สบู่ใยบวบ

สบู่ใยบวบ

198/1  ม.8 บ.โนนม่วง  ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 36250

วัตถุดิบจากชุมชนมาแปรรูปเป็นสบู่ ที่มีรูปลักษณ์เอกลักษณ์เป็นของตัวเอง

(Visited 1 times, 1 visits today)