ผ้าไหมมัดหมี่ ต่อเงิน ต่อทอง

ผ้าไหมมัดหมี่  ต่อเงิน ต่อทอง

ณัฐผ้าไหมไทย อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
Easy Lifestyle With Natural Inspiration

      การทอผ้าไหมมัดหมี่  ชาวบ้านเขว้า ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพชนนานราว200 ปีนับแต่มีการก่อตั้งชุมชนบ้านเขว้า  เริ่มจากการทอเพื่อใช้ในครัวเรือน ต่อมาได้เข้าไปมีส่วนร่วมในงานประเพณีต่างๆ เช่น งานแต่งงาน ใช้เป็นเครื่องแต่งกายของเจ้าบ่าว เจ้าสาวใช้เป็นของไหว้สำหรับญาติฝ่ายชายในงานแต่งงาน งานบวชใช้แต่งตัวนาคและผู้ที่ไปร่วมงาน

หากกล่าวถึงผ้าไหมมัดหมี่ลายโบราณ   หนึ่งในชื่อที่จะได้ยินคงจะมีชื่อลายหมี่คั่นหรือซิ่นคั่น   โดยมีเรื่องเล่าว่าชาวเมืองเวียงจันทร์เป็นข้าราชการ  ในสำนักเจ้าอนุวงศ์ เมืองเวียงจันทร์ได้อพยพย้ายถิ่นฐานมาตั้งเมือง ที่เมืองชัยภูมิ ซึ่งเป็นเมืองเก่าสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ท่านท้าวบุญมี เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านการถักทอผ้า ท่านได้สอนให้สตรีชาวชัยภูมิ รู้จักการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ทอผ้าไม่ว่าจะเป็นผ้าขิด ผ้าไหมมัดหมี่ การทำซิ่นคั่น โดยมีข้อสันนิษฐานว่า ลายหมี่คั่น อาจเป็นลายพื้นฐานในการทอผ้ามัดหมี่ในสมัยนั้น เราจึงเลือกผ้าไหมลายหมี่ขั้นโบราณมาทำการออกแบบใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่า และอนุรักษ์ผ้าไหมลายโบราณ

 

(Visited 1 times, 1 visits today)