น้ำผึ้งแท้

น้ำผึ้งแท้

อ.บำเหน็จณรงค์

น้ำผึ้งแท้ลัดดาก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2542 โดยนายชาญชัย และ นางสมนึก ตั้งรัตนะ  ท่านทั้งสองเล็งเห็นว่า น้ำผึ้งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ สามารถทานบำรุงร่างกาย นำไปเข้ากับยาได้ เป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางได้ จึงเกิดความคิดจำหน่ายน้ำผึ้งขึ้นมา หากจะซื้อน้ำผึ้งมาจำหน่าย ก็กลัวจะเจอน้ำผึ้งปลอม หากไปตัดตามต้นไม้ก็จะเป็นการทำลายธรรมชาติจึงตัดสินใจเลี้ยงผึ้งเองโดยเริ่มศึกษาการเลี้ยงผึ้งที่ศูนย์ผึ้ง จ.ขอนแก่น เริ่มจากเลี้ยงเพียง 10 ลัง จากนั้นก็ขยายขึ้นมาเรื่อยๆจนปัจจุบันมีถึง 1,000 ลัง

(Visited 1 times, 1 visits today)