ตุ๊กตาช้างทำจากผ้าไหม

ตุ๊กตาช้างทำจากผ้าไหม

ศูนย์ส่งเสริมหัตถกรรมพื้นเมืองภูเขียว อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ

เป็นการนำผ้าไหม  ผ้าฝ้าย  ผ้าขิต  มาเพิ่มมูลค่า  โดยการนำมาตัดเย็บเป็นตุ๊กตาช้าง  เพื่อเป็นของที่ระลึก  ได้มีการพัฒนารูปแบบ  สีสัน  ของผลิตภัณฑ์ได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำตามสมัยนิยม  โดยมีขนาดให้เลือกสรรหลายขนาด  เช่น  ตัวเดี่ยว  เป็นโขลง  (โขลงเล็ก  โขลงใหญ่)  เหมาะที่จะนำไปมอบให้ผู้ที่เคารพนับถือ  เนื่องจากช้างเป็นสัตว์มงคล และตุ๊กตาช้างก็ได้นำวัตถุดิบที่มีคุณค่ามาผลิต  โดยขั้นตอนการผลิตมีความปราณีต  จึงทำให้ตุ๊กตาช้างเป็นของที่ระลึกที่มีคุณค่า

(Visited 1 times, 1 visits today)