ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า

ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าบ้านหัวนาม่วง

  หมู่ที่  ๓  ตำบลคอนสาร  อำเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ

เป็นดอกไม้ประดิษฐ์เลียนแบบธรรมชาติเสมือนจริง  สีสันสวยงามเป็นธรรมชาติ  ซึ่งเกิดจากการที่ใช้ดอกไม้สดแล้วทำให้มีอายุการใช้งานสั้น  จึงคิดทำดอกไม้ประดิษฐ์ขึ้น  โดยเริ่มจากดอกกระเจียวก่อนเป็นอันดับแรก  และพัฒนาทำดอกไม้อีกหลายชนิด  โดยมีธรรมชาติเป็นต้นแบบ  ทำให้มีอายุการใช้งานได้หลายปี

ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่น

– เป็นดอกไม้เลียนแบบธรรมชาติ

– มีหลากหลายชนิดให้เลือกสีสันสวยงาม

– และที่สำคัญดูแลรักษาได้ง่าย  สีไม่ซีดจาง

(Visited 1 times, 1 visits today)