ชาสมุนไพรเจียวกู้หลานอินทรีย์ (ชาสมุนไพรเจียวกู้หลาน สูตรใบล้วน)

วิสาหกิจชุมชนภูเชียงทา

  1. ม.3 ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 36250

ภูเชียงทา เฮิร์บแลนด์ ออร์กานิกฟาร์ม  เป็นฟาร์มที่ดูแลโดย  วิสาหกิจชุมชนภูเชียงทา   ซึ่งได้ปลูกสมุนไพร  ได้แก่  เจียวกู้หลาน  หม่อน  พลูคาว  อัญชัน  ตะไคร้  เปปเปอร์มินท์  และหญ้าหวาน  ที่เพาะปลูกด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์  จากลุ่มน้ำเชียงทา   บนเทือกเขาดงพญาเย็น   เหนือระดับน้ำทะเล 800 เมตร  ในพื้นที่ อำเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ ที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเจริญเติบโต เพื่อให้ได้สารพฤกษโภชนา(Phytonutrient) ที่เหมาะสมต่อผู้ที่ชื่นชอบ ในชาสมุนไพรอินทรีย์(Organic Herbal Tea)

(Visited 1 times, 1 visits today)