ข้าวเพื่อสุขภาพ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวเพื่อสุขภาพ จ.ชัยภูมิ

299 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

โทรศัพท์ :  044-882012 ,086-243-7618

กลุ่มแปรรูปข้าวเพื่อสุขภาพ โดย คุณณัฏฐ์นรี วงศ์เอี่ยมสิริเป็นประธานกลุ่ม  ได้ทำการศึกษาวิธีแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า แต่เดิมเกษตรกรจะขายแต่ข้าวเปลือกให้โรงสี โดยโรงสีเป็นผู้กำหนดราคา ทางกลุ่มฯจึงมีแนวคิดที่จะแปรรูปข้าว โดยใช้ภูมิปัญญาชาวไทยอีสาน วิธีการคือ การทำข้าวฮางหรือข้าวกล้องเพาะงอก ภายใต้ตราสินค้า “ข้าวอารมณ์ดี” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แรกของกลุ่ม ต่อมาได้พัฒนาสินค้าอีกหลายผลิตภัณฑ์ เช่น จมูกข้าวกล้องงอกชงพร้อมดื่มผสมธัญพืช และ จมูกข้าวกล้องงอกชงพร้อมดื่มผสมคอลลาเจน เป็นต้น โดยกลุ่มมีที่นาเป็นของตนเองและใช้วิธีการปลูกแบบปลอดสารพิษเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตอีกด้วย นอกจากนี้ยังจะได้รับซื้อวัตถุดิบข้าวเปลือกจากเกษตรกรโดยให้ราคายุติธรรมเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้เกษตรกรอีกด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)