@ชัยภูมิวันที่23ม.ค.62พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่สร้างรอยยิ้ม ที่บ้านเขื่อนลั่น ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ พร้อมมอบทุนจากกองทุนพัฒนาเด็กชนทนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพฯ จำนวน5ทุนๆละ 1200บาท เป็นเงิน6,000บาทเงินจากเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอซับใหญ่11ทุนๆละ1000บาทเป็นเงิน11,000บาทและเยี่ยมการออกบูทของอำเภอนำเสนอหมู่บ้านท่องเที่ยวotopนวัตวิถีบ้านซับเจริญสุขและบ้านโนนสะอาด

(Visited 1 times, 1 visits today)