ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. 👉 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกษตรสมบูรณ์ โดยนางดาราณี ผิวขาว พัฒนาการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ มอบหมายให้ นางกิตติกานต์ โคตรมา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตำบลโนนทอง ร่วมติดตามการถ่ายทำรายการของ ททท.สำนักงานนครราชสีมา "เลาะไส...ในอีสาน ตอน ผู้ว่าฯ พาเลาะ...บุ่งสิบสี่@ชัยภูมิ 🍄 ณ บ้านบุ่งสิบสี่ หมู่ 4 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ 👍🌱 👉นำเลาะโดย นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นางภาวนา ประจิตต์ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครราชสีมา นายนันทวิทย์ ดวงมณี ผู้ใหญ่บ้านบุ่งสิบสี่ 📣 ขอเชิญร่วมรับฟัง Live Stream ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.00 - 13.00 น.

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. 👉 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกษตรสมบูรณ์ โดยนางดาราณี ผิวขาว พัฒนาการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ มอบหมายให้ นางกิตติกานต์ โคตรมา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตำบลโนนทอง ร่วมติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว (ผลิตภัณฑ์คลัสเตอร์อาหาร) ครั้งที่ 2 ณ บ้านบุ่งสิบสี่ หมู่ 4 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกษตรสมบูรณ์ โดยนางดาราณี ผิวขาว พัฒนาการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จัดประชุมโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสตรีและส่งเสริมช่องทางการตลาด กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการหนี้ของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก่สมาชิกที่กู้เงินเพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิกและสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านกฏหมายกรณีการผิดนัดชำระหนี้ 📌 ณ หอประชุมอำเภอเกษตรสมบูรณ์ โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากสำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ (สาขาภูเขียว) ให้ความรู้ทางวิชาการ