#พช_ชัยภูมิ ส่งมอบรางวัลสนับสนุนการออกร้านกาชาดสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมงานกาชาด ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่องาน ” 9 ทศวรรษบารมี สดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทย”

25 พฤศจิกายน 2565 /

04:14 น.