# พช_ชัยภูมิ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

12 สิงหาคม 2565 /

20:56 น.

#พช_ชัยภูมิ ร่วมกับ สพอ.เมืองชัยภูมิ เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอเมืองชัยภูมิ ขับเคลื่อนโครงการบริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีชี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

09 สิงหาคม 2565 /

09:03 น.

#พช_ชัยภูมิ นำคณะกรรมการธรรมมาภิบาลจังหวัดชัยภูมิ ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า (ผ้าไหม ผ้าฝ้าย และผ้าขาวม้า) (งบพัฒนาจังหวัด)

09 สิงหาคม 2565 /

09:01 น.

#พช_ชัยภูมิ เฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน “20 ปี ธนาคารสมอง พลังอาสาร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียม” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

07 สิงหาคม 2565 /

21:01 น.

#พช_จังหวัดชัยภูมิ รับการตรวจประเมินคัดเลือกสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการที่ 13 ประจำปี 2565 ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

02 สิงหาคม 2565 /

22:03 น.