ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ

 


  ผู้บริหาร  

   นางกชพร ปริปุณนัง พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์  084 – 8740624 

   นายโดมทอง  ดิเรกศิลป์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน โทรศัพท์  081-8200653

  นางกาญจนา รัตนเมกุล  ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน โทรศัพท์  081 – 8200676

  นางธัญสินี  แก้วศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน โทรศัพท์ 081-8200643

  นางสุณิสา  บุญเกื้อ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน โทรศัพท์  081 – 8200641


ที่ตั้งสำนักงาน : 

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000

โทรศัพท์ /โทรสาร 044811272 , 044811578

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ

ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท์ 044-811272, 044-811578 โทรสาร 044-811272, 044-811578
(Visited 2 times, 1 visits today)