#พช_ชัยภูมิ เชิญชมนิทรรศการผ้าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566

เชิญชมนิทรรศการผ้าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566
ระหว่างวันที่ 25-29 มกราคม 2566
ณ พระตำหนักเขียว ภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ภายในงานพบกับ
🌺🌺1) นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประกอบด้วย พระประวัติ และพระราชกรณียกิจด้านแฟชั่นและการออกแบบผ้าของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
🌼🌼 2) นิทรรศการผ้าไทยชัยภูมิ และผ้าลายพระราชทาน ประกอบด้วย
2.1 พิพิธภัณฑ์ผ้าพระตำหนักเขียว 3 โซน ดังนี้
– โซนตำนานผ้าไหมชัยภูมิ โซนการสืบสานภูมิปัญญา พระหัตถ์ที่ส่งเสริมงานศิลป์ ทรงงานเพื่อแผ่นดินไทย ศิลปาชีพผ้าไหมชัยภูมิ ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
– โซนการรักษาเอกลักษณ์ล้ำค่าผ้าไทย อนุรักษ์ไว้ลวดลายผ้าไหมชัยภูมิ และต้นแบบการอนุรักษ์ผ้าไทยของพระบรมวงศานุวงศ์
– โซนการต่อยอดมรดกภูมิปัญญาผ้าไทย สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน โครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
2.2 นิทรรศการการผลิตเส้นไหม
2.3 นิทรรศการการมัดหมี่ และย้อมสีธรรมชาติ
2.4 นิทรรศการผ้าลายพระราชทาน
2.5 นิทรรศการผ้าที่ได้รับรางวัลจากการประกวดระดับประเทศ
2.6 การเดินแบบผ้าไทยลายพระราชทาน ได้แก่ ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี และลายขิดนารีรัตนราชกัญญา
2.7 กิจกรรมการกุศลเพื่อหารายได้พัฒนาพระตำหนักเขียว ได้แก่ กิจกรรมประมูลผ้าลายโบราณ ลายพระราชทาน และผ้าทอลายประยุกต์ต่าง ๆ ฝีมือช่างทอผ้าจังหวัดชัยภูมิ และการบริจาคสมทบสนับสนุนการพัฒนาพระตำหนักเขียว
(Visited 1 times, 1 visits today)