#จังหวัดชัยภูมิ ปรับปรุงการจัดแสดงนิทรรศการผ้าไหมชัยภูมิ ณ พระตำหนักเขียว บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

@ชัยภูมิเมืองแห่งความสุข

#จังหวัดชัยภูมิ ปรับปรุงการจัดแสดงนิทรรศการผ้าไหมชัยภูมิ ณ พระตำหนักเขียว บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

::> วันที่ 4 มกราคม 2566

🚩 นายโดมทอง ดิเรกศิลป์ พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ และนักวิชาการกลุ่มงานส่งเสริมฯ ติดตามสนับสนุน และให้คำปรึกษา ในการปรับปรุงการจัดแสดงนิทรรศการผ้าไหมชัยภูมิ ณ พระตำหนักเขียว บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นื่องจากพื้นที่การจัดแสดงผ้าบางส่วนได้รับความเสียหายจากละอองฝนและน้ำท่วมขัง

🏳‍🌈  โดยนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ มีดำริส่งเสริมการท่องเที่ยว และการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ความสำคัญ และวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดชัยภูมิ จึงได้ส่งเสริมให้มีการบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินการ ซึ่งได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับสำนักงานจังหวัด ปรับปรุงนิทรรศการพระตำหนักเขียว ประกอบด้วย
1) นิทรรศการผ้าไหมชัยภูมิ โดยมีโซนตำนานผ้าไหมชัยภูมิ โซนการสืบสาน รักษา และต่อยอดผ้าไหมชัยภูมิใต้ร่มพระบารมี และนิทรรศการผ้ามัดหมี่ลายโบราณจำนวน 539 ลาย โดยแต่ละลายมีอายุมากกว่า 50 ปี ผ้าบางชิ้นมีอายุมากกว่า 100 ปี
2) นิทรรศการพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จังหวัดชัยภูมิ

🌍📕 พระตำหนักเขียว ตั้งอยู่ในบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นเรือนไม้สองชั้น มุขหน้าทาสีเขียว เดิมเป็นบ้านพักข้าหลวงจังหวัดชัยภูมิ ต่อมาระหว่างวันที่ 2-20 พฤศจิกายน 2498 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้ปรับปรุงเป็นพระตำหนักที่ประทับแรม โดยจังหวัดชัยภูมิ ได้อนุรักษ์พระตำหนักเขียว เป็นพิพิธภัณฑ์ผ้าไหมชัยภูมิ ซึ่งชั้นบนเป็นสถานที่จัดแสดงภาพประวัติศาสตร์ เครื่องใช้ส่วนพระองค์เมื่อครั้งเสด็จฯ เยือนจังหวัดชัยภูมิ และจำลองเป็นห้องที่ประทับ ห้องทรงงาน และห้องเสวยสุธารส ส่วนชั้นล่างเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านและผ้าไหมอันล้ำค่าของจังหวัดชัยภูมิ และนิทรรศการพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จังหวัดชัยภูมิ

💥📷 ทั้งนี้ จะเปิดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนที่สนใจ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ ตั้งแต่ช่วงงานกาชาดและงานเจ้าพ่อพญาแล 2566 เป็นต้นไป โดยจะมีมัคคุเทศก์นำเยี่ยมชมและให้ข้อมูลฯ แก่นักท่องเที่ยว

📌 ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

#ขอขอบคุณทีมกองร้อย อส.จังหวัดชัยภูมิ ที่ให้การสนับสนุนในการปรับปรุงการจัดแสดงนิทรรศการผ้าไหมชัยภูมิ ในครั้งนี้ เป็นอย่างดียิ่ง

#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#ChangeForGood
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#พช_ชัยภูมิ #CNS

🎯เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(Visited 1 times, 1 visits today)