#พช_ชัยภูมิ ส่งมอบรางวัลสนับสนุนการออกร้านกาชาดสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมงานกาชาด ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่องาน ” 9 ทศวรรษบารมี สดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทย”

@ชัยภูมิ เมืองแห่งความสุข💖

#พช_ชัยภูมิ ส่งมอบรางวัลสนับสนุนการออกร้านกาชาดสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมงานกาชาด ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่องาน ” 9 ทศวรรษบารมี สดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทย”🌻🌻🌻🌻

🎯🎯วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

💠💠 นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และนายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนายโดมทอง ดิเรกศิลป์ พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ และนางธัญสินี แก้วศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมส่งมอบผลิตภัณฑ์ otop เป็นรางวัลสนับสนุนการออกร้านกาชาดสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เนื่องในงานกาชาด ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่องาน ” 9 ทศวรรษบารมี สดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทย” เป็นผ้าขาวม้า จำนวน 400 ผืน โดยได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ otop จังหวัดชัยภูมิ และภาคีเครือข่ายการพัฒนาอื่นๆ

🦋🦋🦋 สืบเนื่องด้วยสมาคมแม่บ้านมหาดไทยร่วมกับกระทรวงมหาดไทยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและเหล่ากาชาดจังหวัดทุกจังหวัดจัดงานกาชาดประจำปี 2565 ภายใต้ชื่องาน “9 ทศวรรษบารมี สดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษาและทรงดำรงตำแหน่ง สภานายิกาสภากาชาดไทยครบ 66 ปี ซึ่งจะจัดขึ้น ณ สวนลุมพินีกรุงเทพมหานคร

🌸🌸เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#ChangeForGood
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#พช_ชัยภูมิ #CNS

(Visited 1 times, 1 visits today)