#พช_ชัยภูมิ ร่วมแสดงความยินดีกับพัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงดำแหน่งพัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ

@ชัยภูมิ เมืองแห่งความสุข 💖
#พช_ชัยภูมิ ร่วมแสดงความยินดีกับพัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงดำแหน่งพัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ
# วันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.09 น.
🚩 พช_ชัยภูมิ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายโดมทอง ดิเรกศิลป์ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ
🏳‍🌈 ในโอกาสนี้นายโดมทอง ดิเรกศิลป์ พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ ได้เข้าพบและรายงานตัวกับนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และนายสมบัติ​ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงดำแหน่งพัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดชัยภูมิ ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยไหว้พระภายในห้องทำงานพัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ สักการะอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพระยาแล และไหว้พระภูมิเจ้าที่ในบริเวณบ้านพักพัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ
🌈🌍 โดยมีนางกาญจนา รัตนเมกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางธัญสินี แก้วศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสุณิสา บุญเกื้อ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ชมรมข้าราชบำนาญ พช.ชย และภาคีเครือข่ายฯ ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดี
📌ณ บ้านพักพัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
🎯เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(Visited 1 times, 1 visits today)