#พช_ชัยภูมิ ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ “นักการตลาดรุ่นใหม่”

@ชัยภูมิ เมืองแห่งความสุข 💖
#พช_ชัยภูมิ ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ “นักการตลาดรุ่นใหม่”
::>> วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565  เวลา 09.30 น.
🚩 นายโดมทอง ดิเรกศิลป์ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางกาญจนา รัตนเมกุล ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะกรรมการ ฯ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ “นักการตลาดรุ่นใหม่” โดยมี นางธัญสินี แก้วศิริ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายศิริศักดิ์ เจริญจิต ผู้แทนเครือข่าย OTOP อำเภอเมือง และนักวิชาการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ร่วมดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อปฏิบัติหน้าที่นักการตลาดรุ่นใหม่
🏳‍🌈 ในการดำเนินการครั้งนี้ เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถด้านการนำเสนอสินค้า สามารถใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP/ชุมชนท่องเที่ยว และสามารถบูรณาการการทำงาน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
📌 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
#ชัยภูมิ เมืองแห่งความสุข #สพจ_ชัยภูมิ
🎯เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(Visited 1 times, 1 visits today)