#พช_ชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมออกหน่วย พอ.สว.และกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

@ชัยภูมิเมืองแห่งความสุข💓

⏳ วันที่ 21 กันยายน 2565 นางกชพร ปริปุณนัง พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางกาญจนา รัตนเมกุล ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชการพัฒนาชุมชน และทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคอนสาร ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ซึ่งมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด
และมอบสิ่งของสนับสนุนการประกอบอาชีพครัวรือนยากจนเป้าหมาย ฯ (TPMAP)ซึ่งจัดซื้อโดยใช้เงินจากกองทุนถวายช้างแค่เจ้าพ่อพญาแล (สมทบส่งเสริมอาชีพผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส) จำนวน 3 ครัวเรือน ดังนี้ 1. นั่งร้าน (งานก่อสร้าง) 2. เก้าอี้บาร์เบอร์ (ตัดผม) และ 3. กระเป๋าเครื่องสำอางเคลื่อนที่

⏭️ ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคอนสาร ได้ร่วมจัดกิจกรรมฯ จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตภัณฑ์จากครัวเรือนยากจนฯ (TPMAP)

📌 โรงเรียนบ้านนาบัว หมู่ที่ 9 ตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#พช_ชัยภูมิ #CNS
#ชัยภูมิ เมืองแห่งความสุข #สพจ_ชัยภูมิ
🎯เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 :Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)