#พช_ชัยภูมิ จัดงานแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ💖📷

@ชัยภูมิ เมืองแห่งความสุข💖

📢🕘 วันที่ 9 กันยายน 2565

::> สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ “เกษมสันต์ วันเกษียณ” ให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 จำนวน 4 ท่าน ในสังกัด 4 คน ได้แก่ นางกชพร ปริปุณนัง พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ ,นายประมอญ ชมภู พัฒนาอำเภอจัตุรัส, นายมงคล แก้วพรม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางกรุณา มานะดี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

::> โดยนายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และนายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้แสดงมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ที่ไม่เพียงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ แต่ยังได้สร้างคุณงามความดีไว้ให้กรมการพัฒนาชุมชน บรรยากาศภายในงาน อบอุ่น สนุกสนาน และเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความเป็นพี่น้องของ พช.ชัยภูมิ ที่พร้อมจะขับเคลื่อนงานในปี งบประมาณ พ.ศ.2566 อย่างเต็มกำลังต่อไป

📌 ณ สวนอาหารโสเจ๊ง ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

#60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#โคกหนองนา
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO #CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Change for Good
::>>เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 : Change for Good<<::
📸ภาพข่าว/รายงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ

(Visited 1 times, 1 visits today)