#พช_ชัยภูมิ ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาล “ผลไม้ชัยภูมิ” 🍍🥬🥑

@ชัยภูมิ_เมืองแห่งความสุข

🗓วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น.

⭐️นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาล “ผลไม้ชัยภูมิ” โดยมีนายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมพิธีเปิด พร้อมทั้งเยี่ยมชมตลาดผลไม้ สินค้าอัตลักษณ์ และของดีชัยภูมิ จากทั้ง 16 อำเภอ ณ บริเวณบ้านไม้โบราณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

🌟ในการนี้นางกชพร ปริปุณนัง พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ ได้มอบหมายให้ นายโดมทอง ดิเรกศิลป์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางสาวนพรดา พรมเมืองเก่า นักพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว

📢ด้วยจังหวัดชัยภูมิ ได้กำหนดจัดงานเทศกาล “ผลไม้ชัยภูมิ” ระหว่างวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2565 โดยให้กลุ่มเกษตรกร ทั้ง 16 อำเภอ ได้นำผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ และเป็นสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นมาจำหน่าย ณ คุ้มไทบ้าน บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลผลิตทางการเกษตร กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด พร้อมทั้งการแสดงละเล่นเพื่อส่งเสริมการขาย เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. ไปจนถึง เวลา 22.00 น. ของทุกวัน

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO #CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Change for Good
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
::>>เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 : Change for Good<<::
📸ภาพข่าว/รายงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ

(Visited 1 times, 1 visits today)