#พช_ชัยภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปสำคัญพระไพรีพินาศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565

#ชัยภูมิเมืองแห่งความสุข 💖

::> วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 – 10.00 น.

🚩 จังหวัดชัยภูมิจัดพิธีเฉลิมพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปสำคัญพระไพรีพินาศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ วัดไพรีพินาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

🚩 โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษาวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 โดย นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายพรเทพ วัชกีกุล ปลัดจังหวัดชัยภูมิ และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมครั้งนี้

🚩 ในการนี้ นางกชพร ปริปุณนัง พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย นางสุณิสา บุญเกื้อ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯนายปราโมทย์ ชำนาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นายยงยุทธ คุ้มผลนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

🔹 ซึ่งมีกิจกรรม ดังนี้
>> เวลา 08.30 น. ประธานในพิธีจุดเทียนบูชาพระรัตนไตร
>> ประธานในพิธี กล่าวราชสุดีพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 70 พรรษาวันที่ 28 กรกฎาคม 2565
# ประธานชมนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

🏢 ณ วัดไพรีพินาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

#60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#โคกหนองนาโมเดล
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO #CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Change for Good
::>>เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 : Change for Good<<::
📸ภาพข่าว/รายงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ

(Visited 1 times, 1 visits today)