#พช_ชัยภูมิ ร่วมการประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

@ชัยภูมิเมืองแห่งความสุข

🗓วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565
🔸️นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นำข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมการประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

🔸️ในการนี้ นางกชพร ปริปุณนัง พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นายโดมทอง ดิเรกศิลป์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายเศรษฐา ชยันตรดิลก นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นายพชร ชัยภักดี วิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางนันทพร สุขธตณรงค์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นางสาวตรีทิพนิภา พงษ์พันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนางสาวนพรดา พรมเมืองเก่า นักพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO #CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Change for Good
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
::>>เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 : Change for Good<<::
📸ภาพข่าว/รายงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ

(Visited 1 times, 1 visits today)