ภาพกิจกรรม

#จังหวัดชัยภูมิ “เมืองแห่งความสุข” จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2563

#จังหวัดชัยภูมิ “เมืองแห่งความสุข” จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2563

#จังหวัดชัยภูมิ “เมืองแห่งความสุข” จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2563

::: วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 – 11.00 น.

::> นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2563 โดยมีนายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นางสาวสุริยา สุระเสียง วัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ นายอุทาม ตาปราบ ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ นายธีรวิทย์ กู้เกียรติ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด และประธานหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินปี 2563 เข้าร่วมฯ ณ ห้องจามจุรี โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

::>>โดยมีนางกชพร ปริปุณนัง พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวรายงานผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดชัยภูมิ และวัตถุประสงค์ในการจัดพิธี “มอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2563” โดยจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 – 2562 จำนวน 434 หมู่บ้าน/ชุมชน และในปี 2563 ได้รับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 17 หมู่บ้าน/ชุมชน

::>> จังหวัดชัยภูมิ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2563 ขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติ และสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติด และเพื่อเป็นทุนตั้งต้นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ตามแนวทางสันติวิธี โดยมีการจัดกิจกรรมดังนี้
1) พิธีมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2563
2) พิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน/ เข็มกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 17 หมู่บ้าน/ชุมชน

# ณ ห้องจามจุรี โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

🎯เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 :Change for Good
#ชัยภูมิ เมืองแห่งความสุข #สพจ_ชัยภูมิ
#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_ชัยภูมิ #CNS

(Visited 1 times, 1 visits today)