ข่าวประชาสัมพันธ์

#พช_ชัยภูมิ ดำเนินการคัดเลือกนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) New Gen 📜

#พช_ชัยภูมิ ดำเนินการคัดเลือกนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) New Gen 📜

#พช_ชัยภูมิ ดำเนินการคัดเลือกนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) New Gen 📜
::> วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นางกชพร ปริปุณนัง พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นายโดมทอง ดิเรกศิลป์ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นประธานกรรมการคัดเลือกนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) New Gen โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 4
จังหวัดชัยภูมิ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ รับสมัครเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) เพื่อจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ “นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) New Gen” ระหว่างวันที่ 5 – 6 เมษายน 2564 โดยมีผู้สมัครฯ และเดินทางเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันนี้ จำนวน ทั้งสิ้น  15 คน
::>> ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

🎯เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 :Change for Good
#ชัยภูมิ เมืองแห่งความสุข #สพจ_ชัยภูมิ
#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_ชัยภูมิ #CNS

(Visited 1 times, 1 visits today)