ข่าวประชาสัมพันธ์

พช_ชัยภูมิ ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำปี 2564

พช_ชัยภูมิ ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำปี 2564

@ชัยภูมิ #พช_ชัยภูมิ ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำปี 2564

::> วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นางสายชล บุญอรณะ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยสมาชิกฯ และคณะทำงาน จัดพิธีมอบทุนการศึกษาสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำปี 2564 โดยมอบทุนการศึกษาจำนวนให้แก่บุตรของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 76 ทุน

::>> โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอ ร่วมมอบทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

::>>> ในโอกาสนี้นางกชพร ปริปุณนัง พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ ได้มอบทุนการศึกษาเพิ่มเติม ให้แก่ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชัยภูมิ เพื่อจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2564 โดยมี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย นางสายชล บุญอรณะ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชัยภูมิ และสมาชิกฯ ร่วมรับมอบทุนการศึกษา

::>>> ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

🎯เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 :Change for Good
#ชัยภูมิ เมืองแห่งความสุข #สพจ_ชัยภูมิ
#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_ชัยภูมิ #CNS

(Visited 1 times, 1 visits today)