ข่าวประชาสัมพันธ์

#พช_ชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมในการปรับปรุงพัฒนาแปลงสาธิต “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชฑัณฑ์” จังหวัดชัยภูมิ

#พช_ชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมในการปรับปรุงพัฒนาแปลงสาธิต “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชฑัณฑ์” จังหวัดชัยภูมิ

@ชัยภูมิ #พช_ชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมในการปรับปรุงพัฒนาแปลงสาธิต “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชฑัณฑ์” จังหวัดชัยภูมิ

::> วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานพิธีเปิดการพัฒนาแปลงสาธิต “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชฑัณฑ์” จังหวัดชัยภูมิ

::>> ในโอกาสนี้ นางกชพร ปริปุณนัง พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดฯ และร่วมกิจกรรมปรับปรุงพัฒนาแปลง โคก หนองนา ด้วยการปล่อยปลา ปลูกพืช 5 ระดับ ขุดลอกคลองใส้ไก่ ปลูกข้าวอินทรีย์ เก็บผลผลิต ตลอดจนให้การปรึกษาแนะนำการดูแลพัฒนาพื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดี และให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการอบรม โคก หนองนา รุ่นที่ 2/3 ซึ่งอยู่ระหว่างการอบรมในวันที่ 9 ของหลักสูตร (1-14 กุมภาพันธ์)

::>>> ณ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ
ภาพ/ข่าว Cr. เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ

🎯เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 :Change for Good
#ชัยภูมิ เมืองแห่งความสุข #สพจ_ชัยภูมิ
#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_ชัยภูมิ #CNS

(Visited 1 times, 1 visits today)