ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดชัยภูมิ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัดชัยภูมิ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

@ชัยภูมิ เมืองแห่งความสุข #สพจ_ชัยภูมิ💕
⏩ จังหวัดชัยภูมิ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
🕒🏳‍🌈ี่📢วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ และเยี่ยมชมผลงานผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ประเภทผ้าอัตลักษณ์เด่น เครื่องประดับตกแต่งของ 20 จังหวัด ภายในกิจกรรมแสดงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในการนี้ นายธีรวิทย์ กู้เกียรติ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนางสาวพุทธิมาลย์ เชียรพิมาย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ร่วมให้การต้อนรับ ณ บู๊ทจัดแสดงผลิตภัณฑ์ฯ
สำหรับจังหวัดชัยภูมิ มีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย นำผลิตภัณฑ์ร่วมจัดแสดง คือ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เป็นกลุ่มที่เกิดจากวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสอนให้สตรีรู้จักการทอผ้าเพื่อเป็นเครื่องนุ่งห่มและผูกพันกลายเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตประจำวัน
ลักษณะเด่นของผ้าย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดง คือการสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้า และสืบทอดวิธีการทอและลวดลายการทอแบบโบราณเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นลงบนผืนผ้าที่ย้อมสีธรรมชาติ โดยมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ และได้รับความนิยมมากทั้งในและต่างประเทศ คือลายไข่มดแดง ลายนาค และยังได้มีการเรียนรู้ สร้างสรรค์ลายใหม่ๆ ให้ทันตามยุคสมัย เช่น ลายบัวละจิต
📌ณ ห้องประชุมจามจุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
(Visited 1 times, 1 visits today)