ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดชัยภูมิ

นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดชัยภูมิ

@ชัยภูมิ เมืองแห่งความสุข #สพจ_ชัยภูมิ
#การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ฯจังหวัดชัยภูมิ
## วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดชัยภูมิ ณ บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 12 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
### โดยมีนายธีรวิทย์ กู้เกียรติ ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนายโดมทอง ดิเรกศิลป์ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ นานประมอญ ชมภู พัฒนาการอำเภอจัตุรัสและทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจัตุรัส ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการเตรียมความพร้อมพื้นที่ในการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดชัยภูมิ
#### ณ หมู่ที่ 12 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

(Visited 1 times, 1 visits today)