ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ชัยภูมิจัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี เพาะกิ่งไผ่ตามโครงการปลูกไผ่มงคลล้านต้นหน้าฝนนี้”

พช.ชัยภูมิจัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี เพาะกิ่งไผ่ตามโครงการปลูกไผ่มงคลล้านต้นหน้าฝนนี้”

💓ชัยภูมิเมืองแห่งความสุข💓
🔔🔔พช.ชัยภูมิจัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี เพาะกิ่งไผ่ตามโครงการปลูกไผ่มงคลล้านต้นหน้าฝนนี้”
⏳⏳วันที่14 กุมภาพันธ์ 2563 นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย นางกชพร ปริปุณนัง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมกับผู้นำชุมชน/ชาวบ้านสามสวนกลาง ต.สามสวน อ.บ้านแท่น และแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการอบรมแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1/2563 จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีร่วมแรงร่วมใจเพาะกิ่งไผ่ตามโครงการปลูกไผ่มงคลล้านต้นหน้าฝนปีนี้ จำนวน 500 ต้น และกิจกรรมทำอาหารปลาจากวัสดุธรรมชาติ
📣📣โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ได้เรียนรู้การร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน เพื่อส่วนรวม และมีทักษะความรู้ในการเพาะกิ่งไผ่และลดต้นทุนการผลิตการทำอาหารปลาซึ่งแกนนำจะได้นำไปปรับใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป
📌📌ณ ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรฐกิจพอเพียงบ้านสามสวนกลาง ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

(Visited 1 times, 1 visits today)