@ชัยภูมิเมืองความแห่งสุข #สพจ.ชัยภูมิ ร่วมมหกรรมวาระคนชัยภูมิ ลดอ้วน ลดพุง ลดโรค

  • วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.30 น.
    นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และนักเรียน จัดมหกรรมวาระคนชัยภูมิ ลดอ้วน ลดพุง ลดโรค จังหวัดชัยภูมิ ด้วย “คีตะมวยไทย 10 ท่า ออกกำลังกาย” และ รวมพลคน TO BE NUMBER ONE ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
  • นายโดมทอง ดิเรกศิลป์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมกิจกรรม ออกกำลังกาย เพื่อทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง
(Visited 1 times, 1 visits today)