@ชัยภูมิ#ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี

@ชัยภูมิ#ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 17 กันยายน 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ โดยนางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจัวหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มฯ /ฝ่าย นักวิชาการจังหวัด และเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านจังหวัดชัยภูมิ ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี ผ่านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายณรงค์ วุ่นซิ่ว เป็นเงินจำนวน 14,000 บาท

(Visited 1 times, 1 visits today)