@ชัยภูมิ# นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดตลาดสาวบ้านแต้แลชัยภูมิ ตามโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรสู่การเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนOTOP เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ ปี 2562 ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2562

@ชัยภูมิ# ตลาดสาวบ้านแต้ แลของดีเมืองชัยภูมิ
วันที่ 4 กันยายน 2462 นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดตลาดสาวบ้านแต้แลชัยภูมิ ตามโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรสู่การเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนOTOP เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ ปี 2562 ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2562 โดยมีผู้ประกอบการจาก 16 อำเภอ นำสินค้า OTOP มาจัดแสดงและจำหน่ายฯ จำนวน 32 ผลิตภัณฑ์ ณ บริเวณข้างที่ว่าการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งในวันนี้มียอดจำหน่ายสินค้าฯ เป็นเงิน จำนวน 45,360 บาท

(Visited 1 times, 1 visits today)