@ชัยภูมิ#นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และพัฒนาการอำเภอ ร่วมพิธีเปิดงาน “วันพัฒนาชุมชน (CD Day 2019)” ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 2 – 4 ก.ย. 2562

@ชัยภูมิ#“วันพัฒนาชุมชน (CD Day 2019)” ครั้งที่ 10
วันที่ 2 กันยายน 2562 นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และพัฒนาการอำเภอ ร่วมพิธีเปิดงาน “วันพัฒนาชุมชน (CD Day 2019)” ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 2 – 4 ก.ย. 2562 ภายใต้แนวคิด “งานแห่งความสุขของประชาชน” เพื่อแสดงผลสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาชุมชนต่อสาธารณชน ประกาศศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจ ที่บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์งานพัฒนาชุมชนสร้างความผาสุกให้เกิดขึ้นแก่ประชาชน โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดงานฯ ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
ในโอกาสนี้ พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ ได้แสดงยินดีกับผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน เครือข่ายฯ ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ได้แก่ รางวัลโล่พระราชทานฯ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น “อยู่เย็น เป็นสุข” รางวัลสิงห์ทอง ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นชายและหญิง รางวัลสิงห์ทอง กลุ่ม/องค์การชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบลดีเด่น รางวัลศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น รางวัลชนะเลิศหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นฯ และรางวัลกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ

(Visited 1 times, 1 visits today)