ขอส่งหนังสือ ที่ ชย0019/ว3342 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562  เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ เรียน นายอำเภอเมืองชัยภูมิ และนายอำเภอเกษตรสมบูรณ์

ขอส่งหนังสือ ที่ ชย0019/ว3342 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ เรียน นายอำเภอเมืองชัยภูมิ และนายอำเภอเกษตรสมบูรณ์

18 ธันวาคม 2562 /

14:31 น. /

ดาวน์โหลด

ขอส่งหนังสือ ที่ ชย0019/ว3319 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562  เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีสร้างองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายการตลาดผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า เรียน นายอำเภอแก้งคร้อ  คอนสวรรค์  ภูเขียว บ้านเขว้า หนองบัวแดง

ขอส่งหนังสือ ที่ ชย0019/ว3319 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีสร้างองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายการตลาดผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า เรียน นายอำเภอแก้งคร้อ คอนสวรรค์ ภูเขียว บ้านเขว้า หนองบัวแดง

17 ธันวาคม 2562 /

16:09 น. /

ดาวน์โหลด

ขอส่งหนังสือ ที่ ชย0019/ว3319 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562  เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีสร้างองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายการตลาดผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า เรียน นายอำเภอแก้งคร้อ  คอนสวรรค์  ภูเขียว บ้านเขว้า หนองบัวแดง

ขอส่งหนังสือ ที่ ชย0019/ว3319 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีสร้างองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายการตลาดผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า เรียน นายอำเภอแก้งคร้อ คอนสวรรค์ ภูเขียว บ้านเขว้า หนองบัวแดง

17 ธันวาคม 2562 /

16:08 น. /

ดาวน์โหลด

ขอส่งหนังสือ ที่ ชย0019/ว3319 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562  เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีสร้างองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายการตลาดผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า เรียน นายอำเภอแก้งคร้อ  คอนสวรรค์  ภูเขียว บ้านเขว้า หนองบัวแดง

ขอส่งหนังสือ ที่ ชย0019/ว3319 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีสร้างองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายการตลาดผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า เรียน นายอำเภอแก้งคร้อ คอนสวรรค์ ภูเขียว บ้านเขว้า หนองบัวแดง

17 ธันวาคม 2562 /

16:08 น. /

ดาวน์โหลด

ขอส่งหนังสือ ที่ ชย0019/ว3319 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562  เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีสร้างองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายการตลาดผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า เรียน นายอำเภอแก้งคร้อ  คอนสวรรค์  ภูเขียว บ้านเขว้า หนองบัวแดง

ขอส่งหนังสือ ที่ ชย0019/ว3319 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีสร้างองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายการตลาดผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า เรียน นายอำเภอแก้งคร้อ คอนสวรรค์ ภูเขียว บ้านเขว้า หนองบัวแดง

17 ธันวาคม 2562 /

16:08 น. /

ดาวน์โหลด