พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นายโดมทอง ดิเรกศิลป์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ร่วมกับกลไกประชารัฐ ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยโดยกลไกประชารัฐต่อยอดการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ ศูนย์ปราชญ์ ศาสตร์เรียนรู้ บอกเล่าก้าวตาม บ้านเสี้ยวน้อย ต.บ้านเล่า อ.เมืองชัยภูมิ

25 กันยายน 2562 /

12:37 น.

วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 น. นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดย้อนยุค บ้านบุ่งสิบสี่ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ณ หมู่บ้านท่องเที่ยว โอทอป นวัติวิถี บ้านบุ่งสิบสี่ ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

10 กันยายน 2562 /

23:29 น.

จังหวัดชัยภูมิ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ขอเชิญทุกท่านมาชม ชิม ช๊อบ อาหารรสไทยแท้ ณ ตลาดต้นปีบจังหวัดชัยภูมิ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (ข้างตลาดสีเขียว) ทุกวันศุกร์ แรก และ ศุกร์ที่ 2 ของทุกเดือน เริ่ม 6 กันยายน 2562

06 กันยายน 2562 /

12:48 น.

@ชัยภูมิ# นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดตลาดสาวบ้านแต้แลชัยภูมิ ตามโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรสู่การเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนOTOP เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ ปี 2562 ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2562

04 กันยายน 2562 /

21:15 น.

@ชัยภูมิ#นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และพัฒนาการอำเภอ ร่วมพิธีเปิดงาน “วันพัฒนาชุมชน (CD Day 2019)” ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 2 – 4 ก.ย. 2562

02 กันยายน 2562 /

21:34 น.