วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 น. นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดย้อนยุค บ้านบุ่งสิบสี่ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ณ หมู่บ้านท่องเที่ยว โอทอป นวัติวิถี บ้านบุ่งสิบสี่ ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

@ชัยภูมิ#เปิดตลาดย้อนยุค บ้านบุ่งสิบสี่
วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 น. นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดย้อนยุค บ้านบุ่งสิบสี่ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ณ หมู่บ้านท่องเที่ยว โอทอป นวัติวิถี บ้านบุ่งสิบสี่ ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
โดยนางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มฯ นักวิชาการ และส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ ให้การต้อนรับและ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานฯ และนำเยี่ยมชมสินค้าภายในงานฯ โดยตลาดย้อนยุคบ้านบุ่งสิบสี่ จะเปิดจำหน่ายสินค้า ทุกวันพฤหัสบดี ณ อาคารตลาดย้อนยุค บุ่งสิบสี่ ซึ่งอยู่ติดศูนย์ต้อนรับนักท่องเที่ยว บ้านบุ่งสิบสี่ ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

(Visited 1 times, 1 visits today)