@ชัยภูมิ #ดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินผลการพัฒนาเพื่อเป็นตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ต้นแบบ ระดับอำเภอ

@ชัยภูมิ #โครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้เชิงปฏิบัติการฯ
วันที่ 11 ก.ค. 2562 จังหวัดชัยภูมิ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินผลการพัฒนาเพื่อเป็นตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ต้นแบบ ระดับอำเภอ
ในโอกาสนี้ นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ ได้มาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ นโยบายการดำเนินงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ และการพัฒนาตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ให้เป็นตลาดต้นแบบ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบฯ และผู้แทนตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ จังหวัดชัยภูมิ กว่า 100 แห่ง ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

(Visited 1 times, 1 visits today)