@ชัยภูมิ#การประชุมกลไกการขับเคลื่อนการจัดแสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile)

@ชัยภูมิ#OTOP Mobile
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายอำพล ลมปลิว หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมกลไกการขับเคลื่อนการจัดแสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) ณ ห้องประชุมทุ่งดอกกระเจียว ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 4
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะกรรมการเครือข่าย OTOP คณะทำงานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ เจ้าหน้าที่ พัฒนาชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 40 คน

(Visited 1 times, 1 visits today)