@ชัยภูมิ>>> ทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดชัยภูมิ2562

วันที่ 1 เมษายน 2562 นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมมารี โดยมีนางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้กล่าวรายงานฯ
โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้สมทบกองทุนและนำไปช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมในพัฒนาเด็กที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและด้อยโอกาสในชนบท พร้อมมอบทุนการศึกษาให้เด็กอายุไม่เกิน 10 ปี จำนวน 10 ทุนๆละ 1,200 บาท สำหรับการทอดผ้าป่าครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 368,676 บาท ณ ศาลาการเปรียญวัดสมศรี บ้านเสี้ยวน้อย ม.1 ต.บ้านเล่า อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

(Visited 1 times, 1 visits today)