โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมค้นหาผู้ประกองการของชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของภาคีพัฒนา

@ชัยภูมิ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมค้นหาผู้ประกองการของชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของภาคีพัฒนา ณ ชุมชนท่องเทียว OTOPนวัตวิถีบ้านหนองขามใต้ หมู่ 9 ต.หนองขาม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

(Visited 1 times, 1 visits today)