โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยห้วใจ” กิจกรรมสาธารณประโยชน์ด้วยการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล

@ชัยภูมิ 11 ก.พ.62 เวลา 16.00 น. นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ และนายอำพล ลมปลิว หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ พร้อมด้วยนักวิชาการ สพจ.ชย ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ด้วยการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยห้วใจ” ณ บริเวณอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล จังหวัดชัยภูมิ

(Visited 1 times, 1 visits today)