สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินโครงการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นจังหวัด (Province Star OTOP : PSO)ปี 2562

วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นจังหวัด ปี 2562 โดยนางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฯ พร้อมนำประธานและคณะกรรมการคัดสรรฯ ชมผลิตภัณฑ์และคัดกรองผลิตภัณฑ์เบื้องต้น / จัดลำดับ ตามเกณฑ์คะแนนที่กรมฯ กำหนด ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ# พช.ชย

 

(Visited 1 times, 1 visits today)