ประชุม conference กระทรวงมหาดไทย เรื่องการปรับปรุงโครงการที่ไม่ได้รับงบ สปน. แต่มีประโยชน์แก่ประชาชน

@ชัยภูมิ 21 เม.ย.2560 นางสุนทรี  ใจสุทธิ์ พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ และหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการฯ ผู้นำชุมชนหมู่บ้านตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ร่วมการประชุม conference กระทรวงมหาดไทย เรื่องการปรับปรุงโครงการที่ไม่ได้รับงบ สปน. แต่มีประโยชน์แก่ประชาชน เพื่อนำมาเสนอของบโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ (พชร.) ชึ่งจังหวัดชัยภูมิเป็นจังหวัดต้นแบบ โดยนายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน

(Visited 1 times, 1 visits today)