เตรียมความพร้อมเปิดโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

20 เม.ย. 60 เวลา 13.00 น. นางสุนทรี ใจสุทธิ์ พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางกชพร ปริปุณนัง หน.กลุ่มงานส่งเสริมฯ นักวิชาการกลุ่มงานส่งเสริมฯ ร่วมกับ นายเกษม พึ่งธรรม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอจัตุรัส พร้อมด้วยทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอจัตุรัส และคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประจำปี 2560  ณ ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านขาม ม.2 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส

(Visited 1 times, 1 visits today)